7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Embriyo transferi

Embriyo transferi

Tüp bebekte en son aama embriyo transferidir ve transfer baars gebelik sonuçlarn dorudan etkiler. Yumurta toplanma ileminden sonraki 3-4 veya 5.günlerde seçilecek embriyolar rahim içine ince bir kateter ile transfer edilmektedir. Embriyolarn hangi gün transfer edilecei embriyolarn gelime durumuna göre doktor ve embriyolog ortak karar ile belirlenmektedir. Embriyo transfer ilemi, anestezi gerektirmez. drar torbasnn dolu olmas transfer ilemini kolaylatrr. Tüp bebek ilemlerinin baarsn belirleyen en önemli faktörlerden biri transfer edilen embriyolarn says ve kalitesidir. Çok sayda embriyonun transferi, gebelik ansn hafifçe artrmasna karn, beraberinde çoul gebelik riskine yol açmaktadr. Çoul gebelikler, özellikle düük anszln ve erken doumu arttrr. Erken doumlara bal olarak bebeklerde yetersiz akcier geliimi, enfeksiyonlara eilim, mental gerilik gibi ciddi risklerin oluumunu arttrmaktadr. Ayrca gebelik sürecinde hem anne hem de gelien bebekler birçok tbbi sorunla karlaabilmektedir. Bu nedenle, Salk Bakanl tarafndan, çoul gebelik riskinin azaltlmas için transfer edilecek embriyo saysna snrlandrlma getirilmitir. Kayseri de tüp bebek uygulamalarmzda özellikle çok sayda iyi embriyosu gelien hastalarmzda, en iyi embriyonun seçimine imkan salamak için 5. gün (blastokist dönemi ) transferi tercih edilmektedir. En iyi embriyonun seçimine olanak salamasndan dolay, 5. gün transferlerinde tek embriyo transferi yaplmakta ve gebelik ans arttrlrken çoul gebelik riski azaltlmaktadr. Çoul gebelik riskini azaltmak ve çiftlere daha fazla embriyo transfer denemesi ans verebilmek amac ile transfer sonras arta kalan iyi embriyolar, çiftlerin birlikte onay alndktan sonra dondurularak saklanmaktadr.