7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Embriyo Transferi Sonras Takip

Embriyo Transferi Sonras Takip

Embriyo transferi sonras neler yaplmal ve tüp bebekte gebelik oranlar nelerdir?

Embriyo transferi ile birlikte implantasyon (rahimde tutunma) ansn arttrmak için vajinal jel veya doal progesteron hormonu vaginal yol ile verilmektedir.

Embriyo transferinden 10 gün sonra ‘bHCG testinin (kanda gebelik testi)‘ yaplmas gerekmektedir. Gebeliin olup olmad, kanda ölçülen bHCG deerine göre belirlenmektedir. Gebelik testi uygun deerlerde olmaz ise gebeliin nasl seyredecei konusunda ardk hormon tetkiki yaptrlmas gerekebilmektedir.

Kayseride tüp bebek uygulamalarmzda doktorunuzun reçete ettii, progesteron içeren vajinal jelin gebeliin 12. haftasna kadar kullanlmas önerilir. Progesteron kullanm sayesinde; bebein plasentas olgunlap progesteron sentezleyene kadar olas düük riski en aza indirgenmektedir, gebeliin 12.haftadan sonra bu ilaçlarn kullanlmas gerekli deildir.

Eer dondurulmu çözülmü embriyo transferi yapacaksak bunun iki yolu vardr. 1. si östrojen ve progesteronla rahim hazrlandktan sonra embriyo transferi 2. si ise doal oluan yumurta takip edilip yumurta olgunlatrc ine yapldktan sonra ki embriyo transferidir.

Kadn ya, yumurtalk kapasitesi, genetik faktörler, sperm kalitesi gibi birçok farkl neden tüp bebek tedavilerinde gebelik ansn etkilemektedir. Tüp bebekte gebelik elde etme oran ortalama yüzde 40 ile 70 arasnda deiir. Günümüzde tp alanndaki en heyecan verici gelimeler tüp bebek tedavisindedir. Özellikle embriyo dondurma yöntemlerinin gelimesi sonrasnda tüp bebek uygulamas ile elde edilen embriyolar tekrar tüp bebek uygulamasna gerek brakmakszn gebelik elde edilmedii durumunda çözülüp transfer edilebilir. Baary etkileyen en önemli iki faktör ise embriyonun kalitesi ve rahmin embriyonun yerlemesi için uygun olmasdr. Embriyonun kalitesini arttrmak için ön tedavilerle yumurta ve spermin kalitesi arttrlabilir ayrca 38 yandan büyük kadnlarda embriyonun genetik yapsna baklarak normal genetik yapl en kaliteli embriyo transferine olanak salanabilir.

Tüp bebek tedavisi çocuk istemi olan çiftlerde en iyi yöntem olmasna karn tüp bebek eittir gebelik deildir.

Her yl Amerika’da yaynlanan tüm merkezlerin 231936 tüp bebek denemesindeki yalara göre tüp bebek gebelik oranlar ekilde özetlenmitir

buna göre tüm merkezlerin yalara göre ortalamasnda en iyi grup  35 ya alt olup gebelik oran canl embriyo transferinde % 38  dondurulmu çözülmü embriyo transferinde % 68 eklindedir.

Kadnn ya ilerledikçe tüp bebek baars azalmaktadr ve 40 yandan sonra canl embriyo transferinde % 13’e dondurulmu embriyo transferinde ki bu grupta genetik tan yaplm embriyolar da bulunmakta % 39.8 eklindedir.

Eer gebelik olumazsa, tedavinin sonuçlar, çiftlerle ortak toplant ile deerlendirilmekte ve çiftlere gelecekte yeni bir deneme konusunda önerilen tedavi ekli ile ilgili bilgi verilmektedir. Tüp bebekgebeliklerinde de, normal yolla elde edilen gebeliklerde olduu gibi %15 civarnda düük riski bulunmaktadr.