7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Tp bebek baarsn arttran faktrler

Tp bebek baarsn arttran faktrler

Tüp bebek tedavisinde baary arttran en önemli iki faktör embriyo kalitesi ve rahmin embriyoyu tutma kapasitesidir.

Embriyo kalitesini kadnn ya ve erkein sperminin kalitesi belirler. Rahmin yaps ise hem dört boyutlu ultrasonla hem de rahim filmi ile deerlendirilir. Tüp bebek baarsn aslnda etkileyen en önemli faktör iyi bir ön deerlendirme ve çiftlere özel uygulanacak tüp bebek tedavisinin plannn belirlenip uygulanmasdr.

Tüp bebekte baary etkileyen dier faktörler kadn ya, yumurtalk kapasitesi, genetik faktörler, sperm kalitesidir ve tüp bebek tedavilerinde gebelik ansn etkilemektedir. Tüp bebekte gebelik elde etme oran ortalama yüzde 40 ile 70 arasnda deiir. Günümüzde tp alanndaki en heyecan verici gelimeler tüp bebek tedavisindedir. Özellikle embriyo dondurma yöntemlerinin gelimesi sonrasnda tüp bebek uygulamas ile elde edilen embriyolar tekrar tüp bebek uygulamasna gerek brakmakszn gebelik elde edilmedii durumunda çözülüp transfer edilebilir. Baary etkileyen en önemli iki faktör ise embriyonun kalitesi ve rahmin embriyonun yerlemesi için uygun olmasdr. Embriyonun kalitesini arttrmak için ön tedavilerle yumurta ve spermin kalitesi arttrlabilir ayrca 38 yandan büyük kadnlarda embriyonun genetik yapsna baklarak normal genetik yapl en kaliteli embriyo transferine olanak salanabilir.

Ayrca rahim içi dokusunun (endometrium), embriyonun tutunmas için yeterli kalnlkta olmamas, transferi öncesi rahim içinde büyük polip, ar sv toplanmas veya tüplerde sv izlenmesi durumlarnda da embriyolarn tümü dondurularak saklanp bahsedilen patolojiler düzeltildikten sonra transfer planlanrsa tüp bebek baars artrabilir.

Tüp bebek ilemlerinin baarsn belirleyen en önemli faktörlerden biri transfer edilen embriyolarn says ve kalitesidir. Çok sayda embriyonun transferi, gebelik ansn hafifçe artrmasna karn, beraberinde çoul gebelik riskine yol açmaktadr. Çoul gebelikler, özellikle düük anszln ve erken doumu arttrr. Erken doumlara bal olarak bebeklerde yetersiz akcier geliimi, enfeksiyonlara eilim, mental gerilik gibi ciddi risklerin oluumunu arttrmaktadr. Ayrca gebelik sürecinde hem anne hem de gelien bebekler birçok tbbi sorunla karlaabilmektedir. Bu nedenle, Salk Bakanl tarafndan, çoul gebelik riskinin azaltlmas için transfer edilecek embriyo saysna snrlandrlma getirilmitir.

Kayseri de tüp bebek uygulamalarmzda özellikle çok sayda iyi embriyosu gelien hastalarmzda, en iyi embriyonun seçimine imkan salamak için 5. gün (blastokist dönemi) transferi tercih edilmektedir. En iyi embriyonun seçimine olanak salamasndan dolay, 5. gün transferlerinde tek embriyo transferi yaplmakta ve gebelik ans arttrlrken çoul gebelik riski azaltlmaktadr. Çoul gebelik riskini azaltmak ve çiftlere daha fazla embriyo transfer denemesi ans verebilmek amac ile transfer sonras arta kalan iyi embriyolar, çiftlerin birlikte onay alndktan sonra dondurularak saklanmaktadr.

Kayseri de kiiye özel tüp bebek uygulamasyla çiftlerin ksrlk nedenleri ayr ayr deerlendirildikten sonra çiftlerin nedenlerine özel tüp bebek tedavisi ve ilaç dozlar ayarlanr. Çiftlere yaplan ön tedavi ile daha çok yumurta toplanarak tüp bebek baars arttrlabilir.