7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Tp Bebekte Yeni Ameliyat Teknikleri

Tp Bebekte Yeni Ameliyat Teknikleri

Doal yöntemlerle üreme problemlerinin önüne geçilememesi durumunda, yardmc üreme teknikleri devreye girecektir. Tüp bebek, bu yöntemler arasnda baar ans yüksek olan bir prosedür olduundan, bebek sahibi olamayan çiftler için önemli bir umut dr. Tüp bebek yöntemi, ilk olarak 1978 ylnda baarya ulam ve devaml olarak gelimeye devam eden bir dizi ilemler içerir. Baar orann sürekli arttrmak amacyla tüp bebekte yeni ameliyat teknikleri ve yardmc yöntemlerle desteklenmektedir. Tüm bu tekniklerin uygulanabilmesi için öncelikle dourganlk problemin türünü en iyi ekilde belirlemek ve bir tedavi plan oluturulmaldr. Tüp bebek anne rahmine nasl yerletirilir? Tüp bebek uygulamas, yumurta ve spermin vücut dnda yani laboratuvar ortamnda döllenmesinin amaçland aamalardan olumaktadr. Öncelikle kaliteli yumurta ve sperm hücreleri elde etmek için toplama ilemleri gerçekletirilir. Birtakm tekniklerle döllendirilen bu hücreler, embriyolar oluturur. Embriyo veya embriyolar, ince bir katater yardmyla kadnn rahmine aktarlr ve rahim astarna tutunmas amaçlanr. Bu ilem ksa sürede gerçekleir ve herhangi bir anestezi gerektirmez. Transfer sonrasnda yaklak olarak 2 hafta beklenmeli ve gebelik testi yaplmaldr. Tüp bebek yöntemi hangi durumlarda uygulanabilir? Salkl bir rahim ve kaliteli yumurta ile sperm hücreleri, tüp bebek yönteminin gerçeklemesi için temel koullardr. Üreme organlarnda meydana gelen polip, miyom ve yapklklarn mutlaka tüp bebek ilemlerine balamadan önce tedavi edilmesi gerekir. Bu tür problemin çözülmesinde kullanlan en yaygn yöntem, histeroskopi ameliyatlardr. Histeroskopik ameliyat nedir? Histeroskopi, vajinadan rahime doru uzanan uzun ve ince bir kamerann yerletirildii bir prosedürdür. Bu ilem tan veya tedavi için kullanlabilmektedir. Histeroskopik ameliyatlarn en büyük avantaj, komplikasyon riskinin en aza indirilmesi, daha az ar duyulmas ve çabuk iyilemeye yardmc olmaktr. Histeroskopi ile rahim içi fibroidleri, rahim içi yapklklar, endometriyal polipler ve üpheli kitlelerin tehis ve tedavisi yaplabilir. Rahimde veya yumurtalklarda oluan bu tür ciddi problemlerin çözümü, tüp bebek yönteminin baaryla ulamasna yüksek oranda katk salayacaktr.Tüp bebekte yeni ameliyat teknikleri nelerdir? Tüp bebek ilemi esnasnda gerçekletirilecek baz uygulamalar, baar ansnn yükselmesine ve canl doum oranlarnn artmasna yardmc olur. Mikroenjeksiyon (ICSI): Sitoplazmik sperm enjeksiyonu olarak bilinen bu yöntem, özellikle erkek faktörlü ksrlk problemi olan çiftler için uygundur. Düük sperm says, sperm morfolojisi, motilite sorunlar veya vazektomi gibi problemlerin çözümünde etkilidir. Bu ilem, yumurta hücresinin svsna tek bir spermin enjekte edilmesini içerir. Alama, sperm ve yumurtann döllenmesine yardmc olma konusunda çok baarldr. ERA: Kiiselletirilmi bir embriyo transferi salamak için endometriyumun ne zaman uygun olacan deerlendiren yeni bir yöntemdir. Endometriyumun durumu, tüp bebek tedavisinin baarsn belirlemede çok önemli bir faktördür. Endometriyum, ovulasyonu takip eden implantasyon için optimum kalnla ulancaya kadar, döngü srasnda daha kaln olan rahmi kaplayan dokudur. Klasik tüp bebek tedavisinde, embriyonun rahime aktarlmas için en uygun zaman tahmin edilir. Her kadnn döngüsünün uzunluu farkldr. Bu durum, her kadnn endometriyumunun farkl zamanlarda olgunlamas anlamna gelir. PGD (implantasyon öncesi genetik tan): PGD, genetik hastalklar ve kromozomal anormallikler için embriyolar deerlendirme amacyla kullanlan bir tekniktir. Transferden önce bir veya daha fazla hücrenin, embriyolardan çkarlmasn içerir. Hücreler daha sonra herhangi bir genetik hastalk için taranr. Bu ilem, dünyaya gelecek olan bebein kaltmsal bir hastalk tamasn engelleyecektir. Embriyoskop: Embriyoskop, tüp bebek laboratuvarnda yaayan bir embriyonun gerektirdii gerekli fizyolojik koullar salayan bir inkübatördür. Sürekli olarak görüntüleri yakalayan ve bunlar embriyonik geliimin bir videosu olarak kaydeden bir kameraya sahip olan, yerleik bir zaman atlamal sisteme sahiptir. Bu sistem, embriyolarn embriyo hücresi bölünmelerini izlemesine izin verirken, embriyolar hala inkübatördedir ve embriyolarn geliimi üzerine bir çalma yaplabilir.