7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
TEKRARLAYAN DKLERDE YEN TEDAV

TEKRARLAYAN DKLERDE YEN TEDAV

Gebeliklerin yüzde 15-25’i düükle sonuçlanr. ki ve daha fazla düük gerçekleme durumuna tekrarlayan düükler eklinde tanmlanmtr ve tüm gebeliklerin yüzde 3-5’inde görülmektedir. Sklkla nedeni tam ortaya konulmamasna karn en sk nedenler arasnda kan phtlama bozukluklar, baklk sistemi bozukluklar ve rahimdeki yapsal bozukluklar yer alr. Ayrca endokrin nedenlerden guatr ve prolaktin yüksekliide düüklere neden olabilmektedir. Çevresel faktörler arasnda ise alkol, sigara, kadnn 35 erkein 50 yandan ileri olmas ve stres yer almaktadr. Tedavisinde birçok ilaç kullanlmasna karn 10 çalmay derleyen 1586 hastann dahil edildii çalmada tüm ilaçlar karlatrldnda düükleri önlemede etkin tedavinin günlük 400 mg vajinal progesteron olduu gösterilmi.

Bu çalmada özellikle aspirin, kan sulandrclar, progesteron, rahme lipit uygulamas ve immunoglobulin kullanlmas karlatrlm. Herhangi bir kantlanm düük nedeni olmayan hastalarda tekrarlayan düüklerde en etkin tedavinin progesteron olduu gösterilmi.

Bu çalmada ileri yaa bal tekrarlayan düüklerde ise tüp bebek ve embriyolara genetik tan yaplmasnn faydal olabilecei de bildirilmitir. Tabi ki düük nedenlerinin ortaya konulmas ve nedene yönelik tedavinin planlanmas da önemlidir. Özellikle phtlama bozukluklarnda veya baklk sistemi bozukluklarnda aspirin ve kan sulandrc kombinasyonu da tedavide önemli yer tutar.  Makale çerik Bölümü