7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Tp Bebek Nasl Yaplyor? 4

Tp Bebek Nasl Yaplyor? 4

Tüp Bebek Nedir, Nasl Uygulanr, Kimlere Uygundur?

Tüp bebek tedavisi,  normal olarak gebelik ans olmayan ya da çok az olan çiftlerde gebelik ansn arttran bir tedavi yöntemidir. Dünyada ilk tüp bebek 1978 ylnda ngiltere’de dünyaya gelmitir. Türkiye’de ise ilk 1989 ylnda Ege üniversitesinde ilk tüp bebek doumu gerçeklemitir.  Günümüzde çok sayda çift bu yöntem ile çocuk sahibi olabilmektedir.

Basit olarak tüp bebek ilemi, kadndan alnan yumurtann (oosit), erkekten alnan sperm ile laboratuar ortamnda dölleyerek embriyo geliimi salayp, sonrasnda embriyoyu kadn rahmine yerletirme ilemidir. Bu ilem tecrübeli bir ekip ve uygun laboratuar ortamnda yapld zaman baar ans artar.

Tüp bebekte baar ans nedir?

Herhangi bir ilem yaplmadan normal çiftlerde normal bir adet döneminde canl doum oran %27.7 dir. Tüp bebek sikluslarnda bu oran %40-45 dir.

Yardmla üreme teknikleri nelerdir?

Yardmla üreme teknikleri yumurtalklardan (over) yumurtalk (oosit) toplanmas ve gebelik salanmas amacyla kullanlan tüm tedavi yöntemlerini içerir.

n vitro fertilizasyon (IVF):

Yumurtalklardan alnan yumurtalarn erkekten alnan sperm ile laboratuar ortamnda döllenmesi ve oluan embriyolarn 3-5 gün sonra anne rahmine yerletirilmesi olarak özetlenebilir.

Gamet intrafallopian trasfer (GIFT):

Yumurtalklardan alnan yumurta ve erkekten alnan sperm kadnn fallop tüpü içerisine yerletirilir ve burada döllenmenin olmas beklenir. Günümüzde bu yöntem pek tercih edilmemektedir.

Zigot ntrafallopian transfer (ZIFT):

Yumurtalklardan alnan yumurtalarn erkekten alnan sperm ile laboratuar ortamnda birletirilir ve ertesi gün fallop tüpü içine yerletirilir. Günümüzde bu yöntem de pek tercih edilmemektedir.

ntrasitoplazmik sperm Enjeksiyonu (ICSI):

Bu yöntemde yumurtalklardan alnan yumurtann (oosit) içerisine özel ine ile sperm braklarak döllenmenin salanr. Özellikle sperm saysnda ve kalitesinde ciddi problem olan hastalarda tercih edilmektedir.

n vitro maturasyon (IVM):

Normal siklus veya ilaç kullanlarak uyarlan yumurtlama sikluslarnda, yumurtalklarda henüz yeterince olgunlamam olan yumurta hücrelerinin laboratuar ortamnda olgunlatrlmas ve embryo elde etmek üzere kullanlmas esasna dayanr. Gebelik ve fertilizasyon oranlar yumurtalk içerisinde olgunaan(klasik tüp bebek prosedüründe olduu gibi) yumurta hücreleri ile elde edilen baarya göre düüktür.

Tüp bebek tedavisinde; tecrübeli bir ekip ve gelimi laboratuar imkanlar ile baar oranlar artmaktadr.

Tüp bebek baarsn belirleyen en önemli etken ksrla sebep olan etkendir. Yumurtalk rezervi azalm hastalarda tüp bebek baar oran (%15) düükken, yumurtlama problemleri nedeniyle tüp bebek yaplan hastalarn baar anslar (%38) daha fazladr.