7/24 Acil Hat : 112

  • Telefon:

    +90 (533) 926 82 38
  • ACIBADEM Hastanesi

    M. Kemal Paa Bulv. No:1 Kayseri
Tp bebekte ilalar

Tp bebekte ilalar

Tüp bebekte amaç birden fazla yumurta toplamaktr.

Tüp bebek ileminde baar ansn arttrmak için birden fazla yumurta gelitirilmesine ihtiyaç duyulmaktadr. Bu nedenle büyütülecek yumurta saysn arttrmak için hormon ilaçlar kullanlmaktadr. Klomifen sitrat, letrozol, folikül uyarc hormon (FSH), insan menopozal gonadotropini (HMG), rekombinant luteinizan hormon (rec-LH), gonadotropin salglatc hormon analou (GnRHa), gonadotropin salglatc hormon antagonistleri, insan koriyonik gonadotropinleri (HCG veya rec-HCG) gibi ilaçlar, tek olarak veya birlikte kullanlabilmektedir. Az yoluyla veya cilt alt enjeksiyon eklinde uygulanabilen bu ilaçlarn kullanlmasndaki amaç yumurtalarn kontrollü ekilde büyütülmesini salamaktr.

laçlarn yan etkileri nelerdir?

Bu ilaçlarn kullanm baz hastalarda hafif yan etkilere neden olabilir. Yeni teknoloji ile üretilen hormonlar sayesinde cilt altna enjekte edilebilen ilaçlar kas içi enjeksiyona bal riskleri belirgin olarak azaltlmtr. Enjeksiyon yaplan cilt alt bölgelerde kzarklk ve kant nadiren izlenir. Genel yan etkiler arasnda ba ars, ruh halinde deiiklikler, karnda ikinlik, göüslerde hassasiyet, scak basmas ve nadiren alerjik reaksiyonlar gözlenebilmektedir. Yumurta toplama sonras kullanlacak vaginal jel veya kapsüller vagende hafif yanma ve kant yapabilmektedir.

Tüp bebekte ilaç tedavisi ne kadar sürer ve takibi nasldr?

Tüp bebek tedavi protokolleri belirlenirken, yumurtalk rezervi, kan hormon deerleri ve boy/kilo oran dikkate alnmakta ve ayrntl muayene ve ultrasonografik incelemeler sonucunda hasta için en uygun tedavi protokolü belirlenmektedir. Ksa tedavi protokollerinde (antagonist protokolü) yumurta geliimini salayacak hormonlara adetin ikinci veya üçüncü gününden itibaren balanmakta; yumurtaln kendi salglad hormonlar kontrol etmeye yönelik basklayc ilaçlar ise tedavinin genellikle 6.-7.günlerinde eklenmektedir. Ksa protokol toplamda 12 – 14 gün sürmektedir. Günümüzde daha nadir kullanlmakta olan uzun tedavi protokolünde ise cilt alt enjeksiyon eklinde kullanlan basklayc hormonlarn yaklak iki hafta süre ile kullanlmasn takiben yumurta büyüten hormon ilaçlar balanmaktadr. Tedavinin bu ikinci bölümü yumurta geliimine bal olarak yaklak 10 – 12 gün sürebilir. Uzun protokol toplamda 3 hafta sürmektedir. Hangi tedavi protokolünün hangi hasta için uygun olduuna tüp bebek hekimlerinin ortak toplants ile karar verilmektedir.

Folik asit neden kullanlr?

Folik asit kullanmnn gebelik oluumu üzerine katks olmamakla birlikte özellikle bebeklerde olumas muhtemel nöral tüp defektlerini önlemek amacyla tedavinin hazrlk döneminde, doktorunuzun belirledii folik asit preparat kullanmas istenmektedir. Üreme sistemine ait var olabilecek enfeksiyonlar gidermek için tedavinin ilk gününde, antibiyotik tek doz olarak kullanlr.

Kayseri tüp bebek uygulamalarmzda sklkla ksa tedavi ve bazen önceki ay ön tedavi  uygulamaktayz. Böylelikle yumurtalarn daha ksa süre ve mümkün oldukça en az en az dozla uyarlmasn salamaktayz. Yumurta toplama öncesi ksa süreli antibiotik tedavisi ile vajinal enfeksiyonlar ortadan kaldrmaktayz.